Virkkunen: Tulevaisuuden viestintätaidot peruskouluihin

Suomalaisessa yhteiskunnassa korostuvat opetusministeri Henna Virkkusen mukaan tulevaisuudessa yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot. Hän kertoo, että sen vuoksi perusopetuksen tavoitteita ollaan uusimassa.

Uudistetut opetussuunnitelmien odotetaan olevan käytössä lukuvuonna 2014–2015.
”Tavoitteissa nousevat entistä vahvempaan asemaan juuri yhteistyö ja kommunikaatio. Viestintä on osa kaikkien työtä, ja siihen täytyy myös koulutuksessa entistä enemmän kiinnittää huomiota. Kaikkien tulee saada viestintään ja yhteistyöhön liittyviä valmiuksia ja osaamista.”
”Olemme tällä hetkellä vielä epävarmoja sosiaalisista medioista. Kuinka niitä voisi hyödyntää työyhteisössä ja työelämässä? Sama koskee myös koulutusta. Emme vielä ole löytäneet niitä tapoja, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää oppimisessa. Lisäksi todella paljon oppimista toteutuu muualla kuin koulun seinien sisällä tänä päivänä. Jatkuvasti tulee erilaista tietoa ja informaatiota. ”
Ministeri huomauttaa, että opetuksen maailma on murrosvaiheessa, jossa ei ole vielä oivallettu ihan täysin tulevien asioiden merkitystä. Hän sanoo, että koulujen valmiudet kaikelle uudelle ovat kuitenkin erilaiset.
”Suomalaiset koulut ovat eritasoisissa asemissa erilaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien opettelemisessa ja käyttämisessä. Sen vuoksi halusin ensi vuoden budjettiin määrärahat, joilla voitaisiin laittaa opettajakoulutuksen ja harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikka kuntoon. Tarkoituksena on, että siellä nyt koulutuksessa olevat ja valmistuvat opettajat saisivat tarpeelliset tiedot ja valmiudet.”
Virkkunen toteaa, että valmistuvien opettajien tietoteknisillä valmiuksilla vastataan isoihin eroihin kouluissa. Kaikki eivät ole tasa-arvoisia opetuksen ICT-valmiuksissa.
Oppiainerajoja ylitetään
 ”Osa kouluista toimii jo niin, että oppilaillakin on omat opetukseen liittyvät läppärit. Siellä voidaan ylittää erilaisia perinteisiä oppiainerajoja hyvin monella tavalla, kuten musiikissa, kuvaamataidossa ja äidinkielessä. Sitten meillä on edelleen myös kouluja, joissa opettajat jonottavat välitunnilla muutamalle koneelle päästäkseen lukemaan sähköpostia tai katsomaan jotain netistä. ”
”Meidän tarvitsee nostaa koko kansallista osaamisen tasoa. Nykyinen tilanne on eriarvoistava asia näiden oppilaiden välillä. Meillä valittiin kymmenen vuotta sitten linja, että kaikki saavat edetä omalla painollaan ja nyt kaikki on edennyt omalla painollaan. Usein kyse on ollut sitten kunnan päättäjien tai yksittäisen opettajan tai rehtorin innostuneisuudesta ja perehtyneisyydestä, että kuinka paljon siellä on hyödynnetty tietoteknisiä mahdollisuuksia.”
Virkkusen mukaan nykylinja ei riitä. Ensin laitetaan opettajien koulutus kuntoon, ja myös lukioiden ICT-varustustasoja parannetaan ensi vuonna.
”Peruskouluja meillä on Suomessa yli 3 000. Niiden kaikkien saaminen mukaan on jo paljon pidempi tie. Vähitellen näin on tarkoitus tehdä. Meillä on kuitenkin valtaosalla kouluista tänä päivänä nopeat yhteydet jo käytössä, että se ei ole sinänsä este. Tässä ei riitä pelkästään, että infra on kunnossa, vaan myös opettajilla pitää olla osaaminen.”

 

– Kalevi Nikulainen

 

Leave a Reply