Pankkien siirtyminen verkkoon hyödyttää kuluttajia

Raha-asioiden hoitaminen verkossa on ollut useimmille meistä arkipäivää jo vuosien ajan. Kun käteismaksaminen jää pikku hiljaa lopullisesti historiaan ja valuutta vaihtaa omistajaa vain virtuaalisesti, onkin syytä kysyä, kannattaako pankkien ylipäätään pitää yllä ns. kivijalkakonttoreita. Kaikki raha-asiat ei ole pelkästään mahdollista hoitaa verkon kautta, vaan näin toimiminen on myös joustavampaa, nopeampaa ja asiakasta paremmin palvelevaa, kunhan verkkopankkipalvelut vain on toteutettu hyvin. Esimerkiksi eri verkkopankkien vertailusta kävi ilmi, että pankkien sivustojen käytettävyydessä on edelleen paljon eroja.

Vaikka kokonaan ilman konttoreita toimivia pankkeja (esim. vuonna 1989 perustettu brittiläinen First Direct) oli syntynyt jo aiemmin, internetin yleistyminen 1990-luvulla vauhditti pankkialan murrosta. Ensimmäisiä kokonaan verkossa toimivia pankkeja olivat Euroopassa First-e ja Egg ja Yhdysvalloissa Security First Network Bank (SFNB). Suomessa kokonaan verkossa toimii pankkialan uusi tulokas, norjalainen Komplett Bank.

Toimimalla pelkästään verkossa pankki säästää kuluissa ja parantaa näin kustannustehokkuuttaan. Pankin asiakkaille tämä voi näkyä perinteisiä pankkeja edullisempina korkoina ja pienempinä palvelumaksuina. Kun rahaa ei kulu pankkialan perinteisen, raskaan infrastruktuurin ylläpitämiseen, pankilla on varaa tarjota asiakkailleen sekä korkeakorkoisempia säästötilejä että matalakorkoisempaa luottoa ja lainoja.