Digia irtisanoo 170 ja aloitti uudet yt-neuvottelut

Digia Oyj on saanut päätökseen 11. elokuuta aloittamansa, yhtiön mobiililiiketoiminnan sopeuttamiseen tähdänneet YT-neuvottelut. Neuvotteluiden tuloksena Digia irtisanoo yhteensä noin 170, pääasiassa yhtiön Mobile Solutions -segmenttiin kuuluvaa työntekijää Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen toimipisteistä.

Digian mukaan henkilöstövähennykset toteutetaan asteittain pääosin vuoden 2011 loppuun mennessä.

Yhtiö arvioi, että tukitoimista ja henkilöstövähennyksistä aiheutuu noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, jotka tullaan kirjaamaan kuluksi yhtiön kolmannen vuosineljänneksen 2011 tulokseen.

Digian mukaan tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut sopimustuotekehityspalvelujen olennainen kysynnän lasku ja siitä johtuva mobiilimarkkinan muutos on muuttanut pysyvästi Digian Mobile Solutions -liiketoimintasegmentin toimintaympäristöä ja vaatinut yhtiöltä merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä.

Muutoksen jäljiltä yhtiön liiketoiminta muuttuu niin, ettei liiketoiminnan nykyinen jako Enterprise ja Mobile Solutions -segmentteihin ole enää tarkoituksenmukainen. Tämän johdosta ja yleistä taloustilannetta koskevan epävarmuuden jatkuvasti lisääntyessä, Digian hallitus on päättänyt yhtiön organisaation uudistamisesta. Uudistuksella tähdätään yhtiön koko liiketoiminnan tehokkuuden parantamiseen kehittämällä palvelutarjontaa sekä keskittämällä ja kohdistamalla resurssit entistä paremmin.
Uudet yt-neuvottelut
Toiminnan uudelleenorganisoinnin edellyttäessä, että yhtiön toimintoja ja henkilöstön työtehtäviä arvioidaan uudelleen, yhtiö käynnisti torstaina uudet koko yhtiötä koskevat YT-neuvottelut. Neuvotteluiden piirissä ovat kotimaan kaikki toiminnot lukuun ottamatta pääosaa aiempien sekä nyt päättyneiden YT-neuvotteluiden toimenpiteiden piirissä olevasta henkilöstöstä. Yhteensä neuvottelut koskevat noin 770 yhtiön työntekijää. Yhtiön arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve koskee enintään 80 henkilöä, joille yhtiö ei pysty osoittamaan työtä uuden organisaation mukaisessa toiminnassa.

Leave a Reply